Hoppa till huvudinnehållet
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild

Hål 7 - Klockstapeln

Sigtunas äventyrsgolfbana bjuder både på en historielektion och en upplevelse för besökare i alla åldrar. Banan består av tolv hål där varje hål representerar en historisk plats eller byggnad i Sigtuna stads 1000-åriga historia.

Klockstapeln
Har du hört klockorna ljuda över staden? Eller kanske sett den svarta och röda klockstapeln uppe på Klockbacken?

Klockstapeln är symbolisk för Sigtuna stad genom sina dagliga ringningar. Den har stått på samma plats i över fyrahundra år. Klockstapeln instiftades när Mariakyrkan blev församlingskyrka 1608.

Därför var det en stor sorg i staden när klockstapeln brann ner till grunden i juni 2016. Till allas glädje lät Sigtuna församling bygga upp klockstapeln igen, gjuta nya klockor och den nyinvigdes två år senare.

Backen som klockstapeln står på har fått namnet Klockbacken. Här blommar fullt med påskliljor på våren och många har minnen av dansbanan som var igång till slutet av 1970-talet.

Uppe på berget vid Klockstapeln finns den bästa utsikten över staden. Berget kallades förr i tiden för Tingsberget. Det är en utmärkt plats för att hålla koll på båtar ute farleden och om det är vänner eller fiender som kommer.

För att se filmen om Klockbacken, klicka här.

The Belfry
Have you heard the bells ringing over the town? Or maybe seen the black and red belfry up on Klockbacken?

With its daily ringing, the belfry is symbolic of the town of Sigtuna. It has stood in the same place for over four hundred years. The belfry was instituted when St. Mary's Church became the parish church in 1608.

Therefore, there was great sadness in the town when the belfry burned to the ground in June 2016. Luckily, Sigtuna parish had the belfry rebuilt and new bells cast, and it was inaugurated two years later.

The hill below the belfry is called Klockbacken. Klockbacken is covered with daffodils in the spring, and many people have memories of the public dances that were arranged there until the end of the 1970s.

Here, on top of the hill, is the best view over the town. It is a great place to keep track of boats on the fairway, to see whether it is friends or foes approaching.