Hoppa till huvudinnehållet
  • slide bild
  • slide bild

Hål 8 - Rådhuset

Sigtunas äventyrsgolfbana bjuder både på en historielektion och en upplevelse för besökare i alla åldrar. Banan består av tolv hål där varje hål representerar en historisk plats eller byggnad i Sigtuna stads 1000-åriga historia.

Rådhuset
På Stora torget står Sigtuna rådhus. Det sägs vara Sveriges minsta. Det är troligen det tredje rådhuset som står på denna plats. Rådhuset kom till på 1700-talet genom den dåvarande borgmästaren Erik Kihlman. Stadens invånare bidrog med timmer och pengar till bygget. Kihlman ritade huset och inredde med möbler och tavlor som finns kvar än idag.

Rådhuset invigdes på pingstafton 1744, efter fyra års byggande. Den fjärde och sista stora branden i Sigtuna drabbade staden dagen efter invigningen. Branden spred sig från Lilla torget till Stora torget och drabbade många hushåll, men rådhuset klarade sig som tur var.

I rådssalen samlades de som bestämde i staden till rådhusrätt; borgmästaren och två till fyra rådmän. Rätten beslutade till exempel om belysning på torget och skötseln av stadens gator. Den dömde även i brottsmål. I rådhuset fanns förr ett vaktrum med två arrester, en för kvinnor och en för män.

På Stora torget har Sigtunabor och besökare i århundranden samlats för marknader, konserter och tävlingar, eller för att hämta vatten i en av stadens vattenpumpar. Tro det eller ej, men även djur har betat framför rådhuset!

1947 möttes rådhusrätten för sista gången i rådhuset. Idag är byggnaden en del av Sigtuna museum och öppen för besökare vissa delar av året. Rådssalen används som vigsellokal.

För att se filmen om Rådhuset, klicka här.

The Town Hall
The Town Hall is located on Stora torget, ’The Big Square’. It is said to be the smallest town hall in Sweden. It is probably the third town hall that stands in this place. The building was built by Mayor Erik Kihlman in the 18th century. The town's residents contributed timber and funding to the construction. Kihlman designed the structure and decorated it with furniture and paintings, which are still there today.

The town hall was inaugurated on Pentecost in 1744, after four years of construction. The fourth and final great fire in Sigtuna hit the town the day after the inauguration. The fire spread across the town and affected many households. Luckily, the town hall survived.

The Municipal Court gathered weekly in the town hall to make decisions about the municipality. Consisting of the mayor and two to four councilmen, they passed decisions on matters like the lighting of the square and maintenance of the city streets. The court also settled criminal cases. The town hall used to have a guardroom with two holding cells for prisoners, one for women and one for men.

The square in front of the town hall has served as a meeting point for hundreds of years. Here, people have gathered for markets, competitions and concerts, or to collect water from one of the town’s water pumps. Believe it or not, even animals have grazed in front of the town hall!

In 1947, the municipal court met for the last time in the town hall. Today, the building is part of Sigtuna Museum and is seasonally open to visitors. The council chamber is a popular place to get married.