Hoppa till huvudinnehållet
  • slide bild
  • slide bild

Hål 9 - Stadshotellet

Sigtunas äventyrsgolfbana bjuder både på en historielektion och en upplevelse för besökare i alla åldrar. Banan består av tolv hål där varje hål representerar en historisk plats eller byggnad i Sigtuna stads 1000-åriga historia.

Stadshotellet
Beslutet att bygga hotellet togs efter många olika förslag av stadens rådmän. År 1909 stod Stadshotellet färdigt – mycket dyrare än det var tänkt. Det var planerat att kosta 50 000 kronor men slutnotan för hotellet blev 93 000 kronor.

Gästerna kom året runt och stannade länge. Sommargästerna var inackorderade hela sommaren och inte som dagens gäster som stannar en natt eller två. Stadshotellet var och är än idag en av stadens samlingspunkter. På vinterkvällar var det föreläsningar i salen en våning upp och andra tider på året dans och teater. Här sammanträdde även stadsfullmäktige och här fanns Sigtunas första biograf. I källaren en våning ner hade Spritbolaget en krog.

På 1920-talet var kung Gustav V inkvarterad på hotellet under en stor militärövning i trakten. Inför besöket fick en ny säng specialbyggas till den långe kungen. Olyckligtvis fick kungen under besöket ett glas mjölk spillt över sig från balkongen ovan entrén, en balkong som efter detta fick rivas. Men han fick också en specialkomponerad fransk meny bestående av: Sandwich, consommé en tasse, kyckling med räkor, lammkotletter med friterad potatis, gröna ärtor, kronärtskocksbotten med rört smör och ananas. Än idag står maten i fokus på stadshotellet.

Under de mer än hundra år som gått har stadshotellet haft många gäster, serverat många olika rätter, haft ett antal olika ägare och byggts om ett flertal gånger. Men känslan av det lilla hotellet i staden för hundra år sedan finns kvar.
Stadshotellet är idag Sveriges minsta femstjärniga hotell.

För att se filmen om Stadshotellet, klicka här.

Sigtuna Stadshotell
The decision to build the hotel was made after many different proposals by the city councellors. In 1909, Sigtuna Stadshotell was completed, and was much more expensive than expected. It was planned to cost SEK 50,000, but the final bill for the hotel was SEK 93,000.

It became a popular year-round residence, and guests sometimes stayed for a long time. While the summer guests were accommodated all summer, others came to stay only for a night or two. The hotel was, and still is, one of the meeting points in Sigtuna. The salon on the second floor hosted lectures on winter evenings, and theatre and dance public other times of the year. Here, the City Council sometimes met, and it was also the location of Sigtuna’s first cinema. In the basement, Spritbolaget had a restaurant.

During a major military exercise in the area in the 1920s, King Gustav V stayed in the hotel. Before the visit, a new bed had to be specially built for the tall king. Unfortunately, the king had a glass of milk spilled over him during the visit from a balcony above the entrance, a balcony that had to be demolished due to the incident. He did however get a uniquely-composed French menu consisting of: Sandwich, consommé en tasse, chicken with shrimp, lamb chops with fried potatoes, green peas, artichoke base with stirred butter and pineapple. Still today, the food is the focus of the hotel.

During the hundred years and more that has passed, the city hotel has had many guests, served many different dishes, had a number of different owners and been rebuilt several times. But the feeling of a ”small town hotel a hundred years ago” remains. Today, the city hotel is Sweden’s smallest five-star hotel.