Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Historia Kyrkor

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka är en av Upplands fyra östtornskyrkor. Att kyrkan kallas för en östtornskyrka beror på att den har tornet i öst och blickar över kor och altare. De äldsta delarna av kyrkan är från 1150-talet men troligen fanns det en gårdskyrka i trä här före dess. Det ger i alla fall namnet Husby en vink om. Tornet, koret och en tredjedel av långhuset är från den ursprungliga kyrkan, resten har byggts till efter hand.

På 1200-talet förlängdes kyrkan västerut och under 1400-talet byggdes sakristian. Kyrkans tornspira var lång och smal fram till 1719 då den byttes ut mot den runda, större spira som nu syns över slätten. Samtidigt som spiran byttes ut passade man också på att korta ner tornet en aning.

Medeltida skulpturer finns det gott om i kyrkan. Äldst och märkligast är den som föreställer S:t Mikael, triumferande på en drake. Den är daterad från 1200-talet. På södra korväggen, vid dopfunten, hänger en nedtill avsågad bild av Maria, sörjande vid korset. Ovanför dörren till vapenhuset på södra långväggen sitter även en skulptur av den sörjande Johannes. Troligen har bilderna varit placerade på var sin sida av triumfkrucifixet i öppningen mellan långhus och kor. De härstammar från 1300-talet och tros vara tillverkade i Sverige.

Vid Husby-Ärlinghundra kyrka ligger även Märsta pastorats största kyrkogård, en minneslund samt en askgravlund. Eftersom det är pastoratets främsta begravningsplats har kyrkogården även muslimska kvarter.

Besök Märsta pastorats hemsida för mer information och aktuella öppettider.

Kontakt

Husby Kyrkby 131 195 91 MÄRSTA Telefon: 08-594 408 40 E-post: marsta.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: Svenska kyrkan