Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Historia Kyrkor

Lunda kyrka

Lunda kyrka ligger i Lunda socken, en viktig ort i det gamla Attundaland, och var fram till början av 1400-talet en samlingsplats vid ting och handel. Att kyrkan var en plats för handel var någon som inte uppskattades av borgarna i Sigtuna och de försökte vid flera tillfällen att få handeln flyttad, antingen till dem själva i Sigtuna eller till Stockholm. Det är troligt att det också funnits en äldre kyrka i anslutning till tingsplatsen då Lunda kyrka inte är äldre än 1400-tal.

Den äldsta delen av kyrkan är sakristian, vilket har förvånat arkeologerna. Det tyder på att det har stått en träkyrka med sakristia av sten på platsen. Förmodligen har man tyckt att kyrksilvret och textilierna behövt en säkrare förvaring än träkyrkan kunde ge och därför byggt sakristian i sten.

Kyrkan var fram till 1600-talet oputsad på insidan och man kunde då tydligt se flera inmurade runstenar. En av dem är nu framtagen och uppsatt i ”klockarparken”.

Kyrkans märkligaste konstföremål är dopfunten av ljusgrå gotländsk kalksten. Skaftet, som håller upp skålen, är smyckad med två människohuvuden och ett lejonhuvud. I kyrkan hänger också en fana för Hundra härads kompani efter 1668 års modell. Duken är av rött siden och är målad med det uppländska riksäpplet omgivet av en lagerkrans. Troligtvis har fanan varit med i slaget vid Poltava.

Klockstapeln som ligger strax söder om kyrkogårdsmuren är uppförd 1701.

Besök Märsta pastorats hemsida för mer information och aktuella öppettider.

Kontakt

Lunda kyrkby 409 195 93 MÄRSTA Telefon: 08-594 408 40 E-post: marsta.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: Svenska kyrkan