Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Historia Kyrkor

Norrsunda kyrka

Norrsunda kyrka ligger i en riktigt gammal kulturbygd. Kristendomen fick tidigt sitt fäste här, redan vid 1000-talets slut, vilket det stora antalet runstenar som finns i området vittnar om. Själva kyrkan stod färdig först under 1100-talet men det råder inga tvivel om att det funnits en gudstjänstlokal på samma plats innan dess.

Kyrkan har genomgått många ombyggnationer under åren, främst under 1400-talet då kalkmålningarna i långhuset kom till. Den sista tillbyggnaden är det Sparreska gravkoret från 1633. Gravkoret ligger på långhusets sydsida och är av rött tegel och sandsten. Det är i sig en vacker byggnad, men något främmande bredvid resten av kyrkan som är av gråsten. Många tycker dock att det ger kyrkan en vacker karaktär. Kyrkans torn står också i öst över koret och altaret, vilket skiljer sig mot de flesta andra kyrkor som har tornet i väst.

Besök Märsta pastorats hemsida för mer information och aktuella öppettider.

Kontakt

Norrsunda kyrkby 116 195 95 ROSERSBERG Telefon: 08-594 408 40 E-post: marsta.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: Svenska kyrkan