Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Naturområden

Rävsta naturreservat

Rävsta naturreservat ligger ett par kilometer öster om Sigtuna vid Flottviken. Här finns skogsklädda höjder, öppna betesmarker med får och hästar, åkrar och kärr. Även motionsspår, badplats, bollplan och ridanläggning finns i området.

Området har en omväxlande mälardalsnatur med högt liggande skogsklädda områden och uppodlade dalstråk. Skogsområdena domineras av barrträd. Lövskog återfinns i skogsbrynen och på de igenväxande hagmarkerna. Även Upplandsleden passerar genom naturreservatet.

Kontakt

Rävsta naturreservat 195 65 MÄRSTA Telefon: Sigtuna kommun: 08-591 260 00 E-post: kontaktcenter@sigtuna.se