Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Historia Kyrkor

Skånela kyrka

Skånela kyrka är en av Upplands fyra östtornskyrkor och ligger nära sjön Fysingen. Att kyrkan kallas för en östtornskyrka beror på att den har tornet i öst och blickar över kor och altare. Kyrkan är daterad till 1160-talet och bestod ursprungligen av ett långskepp utan korsarmar. Vissa skrifter från Magnus Ladulås tid, i slutet av 1200-talet, tyder på att kyrkan till och med är byggd på kunglig mark. I en nisch i nordkapellet står kyrkans stora stolthet. En välbevarad madonnabild från ca 1505. Den är skuren i lind och färgen är mycket välbevarad.

Arkitekten till Skånela kyrka tros vara från byggnadshyttan vid Lunds domkyrka som efter sin verksamhet i Lund kallats in till kyrkbygget i Skånela. Under åren har kyrkan byggts om flera gånger. Under 1300-talet byggdes sakristian och nordkapellet och under 1400-talet byggdes vapenhuset och långhuset förlängdes västerut. 

Efter en brand 1642 förstördes både väst- och östgavlarna men de byggdes åter upp om än med en del förändringar. Västmuren gjordes tjockare och valven över koret blev en aning lägre än originalet. Under 1700-talet byggdes det Jenningska kapellet som ligger i direkt anslutning till det medeltida nordkapellet. Kyrkan brann åter 1806 som resulterades i att innermurarna täcktes med flera lager vit puts samt att fönsterna murades om. 

Under en renovering 1957 togs murverket från 1100-talet åter fram samt kalkmålningar från 3 olika perioder, de äldsta från 1300-talet.

Besök Märsta pastorats hemsida för mer information och öppettider. 

Kontakt

Skånela kyrka 195 96 ROSERSBERG Telefon: 08-594 408 40 E-post: marsta.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: Svenska kyrkan