Hoppa till huvudinnehållet
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild
Historia

Skånelaholms slott

Det romantiska 1600-talsslottet Skånelaholm är beläget vid sjön Fysingen i natursköna omgivningar. Slottet uppfördes av hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou mellan åren 1639 och 1643 i tysk-nederländsk senrenässansstil med fasad av tegel. Redan år 1276 omnämndes dock gårdens namn i ett köpebrev när Magnus Ladulås sålde egendomen till Skokloster.

Slottet har haft få ägare och bruksägarfamiljen Jennings ägde Skånelaholm under den längsta perioden, 1742–1918. På 1890-talet putsades den ursprungliga tegelfasaden och rika fönsteromfattningar och dekorationer tillkom. Idag har slottet och flyglarna återfått färgsättningen från 1800-talets sista decennium.

Herbert Rettig köpte Skånelaholm 1929 och blev slottets siste private ägare. 1962 donerade makarna Herbert och Ing-Marie Rettig slottet till Kungl. Vitterhetsakademien för att bevara det som ett kulturminnesmärke. 1965 förklarades slottet med omgivande park som byggnadsminne.

Slottet och två av flyglarna rymmer idag möbler, konst, porslin, böcker och ett stort antal allmogeföremål som familjen Rettig samlade in. Herbert Rettig hade ett stort kulturhistoriskt intresse. Ett naturaliekabinett från 1700-talet och en samling vagnar från 1800-talet hör också till slottets sevärdheter.

Någon form av trädgård fanns förmodligen tidigt, men en lantmäterikarta från 1680-talet visar bara ängar, åkrar och en humlegård. I mitten av 1700-talet anlades en praktfull trädgård som i början av 1800-talet gjordes om till en landskapspark efter engelsk förebild med promenadvägar och alléer. Delar av alléerna finns fortfarande kvar och i den norra delen av parken finns runstenen Sälnastenen. Stenen var ursprungligen minst tre meter hög och stod vid Sälna bro mellan Skånela och Vallentuna, men står idag på en höjd strax höger om infarten till Skånelaholms slott.

Skånelaholms slott är öppet för besök under sommarhalvåret. Parken är öppen året runt. Besök Kungliga vitterhetsakademiens hemsida för mer information och aktuella öppettider.

Kontakt

Skånelaholm 121 195 96 ROSERSBERG Telefon: 070-664 14 75 E-post: irina.romanenko@vitterhetsakademien.se Hemsida: Skånelaholms slott