Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Historia Kyrkor

Skepptuna kyrka

Skepptuna kyrka lyser klart med sin varma röda tegelfärg och de vitputsade sköldarna på tornet syns tydligt på långt håll. På samma sätt lyste Uppsala domkyrka över slätten på 1400-talet när den fick stå modell för Skepptuna kyrka.

De äldsta delarna av kyrkan är från 1200-talet. Runstenen som står vid sidan om vapenhuset vittnar dock om att kristet folk redan fanns på platsen i början av 1000-talet. Den berättar om Folkbjörn, en bondson från Skepptuna, som dött i Grekland. ”Gud hjälpe hans ande och själ” slutar inskriften.

Fram till 1450-talet genomgick kyrkan många till- och ombyggnationer. Det kan man se på materialet och hur det har återanvänts under de olika tidsepokerna. På 1200-talet revs delar av kyrkan efter en brand för att förlänga den åt öster. I början av 1400-talet målades det nybyggda koret och femtio år senare restes det ståtliga tornet, med Uppsala domkyrka som förebild. 

Besök Märsta pastorats hemsida för mer information och aktuella öppettider.

Kontakt

Skepptuna kyrkby 195 93 SKEPPTUNA Telefon: 08-594 408 40 E-post: marsta.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: Svenska kyrkan