Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Naturområden

Västerängsudds naturreservat

Västerängsudds naturreservat är ett strandnära område med betesmarker och ädellövskog beläget på en udde fem kilometer sydväst om Märsta. Större delen av området utgörs av ädellövskog och hassellundar. I området finns också öppen kultiverad betesmark.

I ädellöv- och lundpartierna finns en rik lundflora. Reservatet hyser också en intressant fågelfauna i ädellövskogen och vassområdena. Fågelarter som näktergal, kattuggla och hornuggla finns uppgivna. Området är ett populärt utflyktsmål för det rörliga friluftslivet.

Kontakt

Västerängsudds naturreservat 195 59 MÄRSTA Telefon: Sigtuna kommun: 08-591 260 00 E-post: kontaktcenter@sigtuna.se