Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Historia Kyrkor

Vidbo kyrka

Sedan 1000-talet har kristet folk vistats på platsen där Vidbo kyrka står. Kyrkan byggdes dock först i början av 1200-talet och då som en absidkyrka. Då hade kyrkan en halvrund utbyggnad, en absid, i öster där altaret och koret stod, som var den vanligaste byggnadsformen på 1200-talet. När kyrkan byggdes om och förlängdes åt öster under 1400-talet bröts denna absid bort. Under samma period fick kyrkan också sina valv och väggmålningar samt en storslagen altaruppsats. Av altaruppsatsen återstår dock bara några få figurer som numera finns att se i kyrkan.

Nästa stora förändring skedde på 1750-talet. Då byggdes en ny och större sakristia och nästan alla fönster vidgades för att göra kyrkan ljusare. Många kyrkor genomgick samma förändring under 1700-talet, vilket berodde på att allt fler lärde sig att läsa och ville kunna följa med i sin psalmbok och bibel. Man passade också på att kalka över alla väggmålningar i kyrkan, men dessa togs åter fram 1933 vid en omfattande renovering.

Triumfkrucifixet som hänger på den södra väggen är troligen från 1300-talets början och visar en lidande men ändå upphöjd och gudomlig Kristus. Krucifixet målades helt vitt 1702, men sedan dess är originalfärgerna framtagna och räddade.

Besök Märsta pastorats hemsida för mer information och aktuella öppettider.

Kontakt

Vidbo kyrkby 312 195 94 MÄRSTA Telefon: 08-594 408 40 E-post: marsta.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: Svenska kyrkan