Om Destination Sigtuna

Destination Sigtuna AB bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala näringslivet. År 2019 omsatte besöksnäringen i Sigtuna kommun 43,6 miljarder kronor, inklusive flygverksamheten på Stockholm Arlanda Airport.

Vårt uppdrag är att stärka Sigtunas attraktionskraft – att locka fler besökare till vår fantastiska destination som innefattar Arlanda, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad. Allt sker i samverkan med kommun och näringsliv. Vi ser samarbete som ett konkurrensmedel och driver bl a ett hotellnätverk, Pilgrimsnätverk och Frukostklubben.

När man ska berätta om hur det är att besöka Sigtuna är ett gemensamt budskap är viktigt. Därför har vi tillsammans med destinationens aktörer arbetat fram varumärket Sigtuna – where Sweden begins.

Sigtuna är en plats där det händer mycket och det tycker vi är fantastiskt. Vi driver evenemangen Sigtuna Möte och Sigtunas julmarknader i egen regi, samt stöttar flera andra evenemang på olika sätt. Allt ifrån att erbjuda en välbesökt evenemangskalender till att ge stöd och råd med marknadsföring och pr.

Som Sveriges fjärde största hotelldestination (med 949 279 gästnätter under 2019) och hemkommun till Sveriges främsta flygplats – Stockholm Arlanda Airport, har vi dessutom ett särskilt ansvar kring hållbarhetsarbete. Vi är aktiva gentemot våra leverantörer och engagerar våra kunder inom hållbarhetsområdet. 2014 och 2016 utnämndes Sigtuna till en av världens topp-100 mest hållbara destinationer.

Destination Sigtunas styrelse hittar ni här.