Hoppa till huvudinnehållet
Sigtuna Ingegersleden etapp 5 Odenslunda

Ingegerdsleden Etapp 5

Ingegerdsleden Etapp 5

Sigtuna till Odensala

Den femte etappen av Ingegerdsleden är cirka 14 km och går till största delen på asfaltväg eller på grusad bilväg. Den går bra att cykla och är även framkomlig med rullstol eller med barnvagn. En kort bit går genom ett skogsområde och för övrigt går leden genom ett vackert landskap. Sommartid kan det vara viktigt att veta att det öppna landskapet gör att det inte finns mycket skugga efter vägen. 

Du hittar en karta över Etapp 5 här.

Vägen från Sigtuna inleds med att man går längs Mälaren genom den idylliska stadsdelen Malmen.

En avstickare till närbelägna Viby by är väl värd att göra. Byn är en oskiftad så kallad klungby, bevarad i stort sett som den såg ut för tvåhundra år sedan, när den befolkades av arrendetorpare under Wenngarns kungsgård. Bebyggelsen består av timrade stugor med ett rum och kök, vasstäckta ekonomibyggnader och traditionella gärdesgårdar. Psalmdiktaren Olov Hartman hade sin skrivarlya i en av stugorna och man kan förstå att omgivningarna inspirerade till naturlyriska psalmtexter. Platsen har också använts till filminspelningar. Vilhelm Mobergs ”Rid i natt” från 1942 och ”Glasblåsarns barn” från 1998 är delvis inspelade här. De betande djuren bidrar till känslan av att tiden har stått stilla.

Efter att ha passerat Malmen går leden över Färjestadsbron och svänger sedan vänster på en cykelväg längs Garnsviken. Där den svänger av från stranden kommer man in på den äldsta vägen till Sigtuna, en väg från Ingegerds tid. Man passerar det medeltida färjestället och en av alla Sigtunas runstenar. På vägen mot Odensala kyrka får man sedan många påminnelser om att man befinner sig på en historisk väg. Antagligen går man på den väg eller ridstig som band samman den gamla offerplatsen i Odinsharg (nuvarande Odensala) med det nya kristna fästet i Sigtuna.

I Odensala har man hittat spridda gravar av s.k. rösetyp från bronsåldern och över 60 gravfält från järnåldern. Fem fornborgar och 13 runstenar finns också i Odensala socken. Bland runstenarna är den  
s.k. Näsbystenen eller U 455 särskilt värd att omnämnas. Den ståtliga runstenen är ristad av mästaren Fot och den vittnar om en tragisk händelse. ”Ingefast lät resa denna sten efter Torkel sin fader och efter Gunhild sin moder. De drunknade båda.” 

 

Väl framme vid etappmålet Odensala kyrka är det en sevärdhet väl värd att ägna en stund. Kyrkan är känd för sina vackra och välbevarade medeltida valvmålningar. De mer än 80 scenerna är uppförda under åren 1480 – 1500 av Albertus Pictors verkstad (Albert målare) och främst hämtade ur gamla testamentet. Målningarna har aldrig varit överkalkade, vilket är väldigt ovanligt. De mer än 500 år gamla illustrationerna kan alltså betraktas i originalskick, även om färgerna mattats av något under årens lopp. 

Kyrkan är Märsta pastorats vägkyrka och öppen för besökare under sommarmånaderna.